Linggo, Enero 6, 2008

Ate Ria: Mag-Blog Ka!

Salamat sa kagustuhan ni Batang Yagit na tulungan akong pasikatin itong blog na ito... naka-buo ako ng isang ideya na makakatulong sa paglago ng "Ate Ria."

Upang paramihin at mapabuti ang laman ng aking blog, naisipan kong humingi ng inyong mga tanong upang aking tugunan ng mga karampatang sagot, suhestiyon, tugon, at payo. Upang mapadali ang pag-sumite ng inyong mga tanong, ilagay sa inyong sariling blog, friendster, multiply, website, o ibang lugar online ang inyong tanong na may kasamang katagang "Ate Ria" na may link (http://ateria.blogspot.com) sa blog na ito.

Maaaring nasa wikang Ingles, Filipino, Tagalong, o dialektong Bisaya ang inyong tanong. Ngunit, sasagutin ko ang mga ito gamit ang Filipino bilang pangunahing wika. Walang mga restriksyon sa uri o paksa ng inyong tanong. Subalit hindi ko maipapangakong masasagot ko lahat ng ito. Susubukan kong masagot ang dalawang tanong sa loob ng isang linggo.* Hindi kelangang sumulat kayo ng espesyal o tanging post para lamang sa inyong tanong. Maari niyo itong isingit sa inyong ibang post. Ang mahalaga malinaw ang inyong tanong at may link sa blog na ito na gamit ang anchor text na "Ate Ria."

Halimbawa magsulat kayo sa inyong blog ng ganito:

"I want to ask Ate Ria if whales menstruate?"


Oh, diba? Madali lamang gawin ito? Hihintayin ko ang inyong mga tanong. Upang mapabilis ang pagsagot ko sa inyong mga tanong, maaari kayong mag-iwan ng komento sa post na ito na nakasaad ang inyong pangalan at URL ng inyong post na naglalaman ng tanong inyong.

Maraming salamat po!!!

PS Hindi ang sagot sa tanong. Hindi nag-reregla ang mga balyena. Nandito po ang paliwanag.

* Translation: I will try to answer at least two questions per week. (Oh, dear Tagalog people, is my translation correct?)

Walang komento: